LOADING
TH
TH EN

ชุดการขายชาวดอยคอฟฟี่ ขนาด  S

ขนาด 2.8 X 4.8 เมตร (ขนาดพื้นที่ 11.50 ตรม.)

ค่าโครงสร้างโดยประมาณ 300,000 บาท

ชุดธุรกิจ

 • เครื่องชง Wega Pegaso 2 gr. จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องบดกาแฟ Taurino New 600 S จำนวน 2 เครื่อง
 • เครื่องปั่น Waring 1050 จำนวน 1 เครื่อง
 • ฝึกอบรม
 • อุปกรณ์ และวัตถุดิบ กว่า 80 รายการ
 • ระบบ POS ( เครื่องคิดเงิน )

รูปแบบการลงทุน

 • ไม่เสียค่าแฟรนไชส์
 • ไม่เสียค่าการตลาดรายเดือน หรือเปอร์เซ็นต์การขายรายเดือน
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง 20,000 บาท

สิทธิ์ที่ท่านจะได้รับ

 • รับสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้า 3 ปี
 • ได้รับสิทธิ์ในการซื้อวัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ ที่มีเครื่องหมายการค้า ชาวดอยคอฟฟี่
 • ได้รับการสนับสนุนด้วยสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และการส่งเสริมการขาย
 • ได้รับคู่มือในการทำเครื่องดื่มอื่นๆ
 • ได้รับคำแนะนำและเสนอแนะ พร้อมทั้งคอยตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
 • ได้รับความรู้ในการฝึกอบรมพนักงานทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ

สมัครธุรกิจแฟรนไชส์ชาวดอย