LOADING
TH
TH EN

ชุดการขายชาวดอยคอฟฟี่ ขนาด  S

ชุดธุรกิจขนาดที่เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำ ตอบสนองนักลงทุนระดับเริ่มต้น 

ชุดการขายชาวดอยคอฟฟี่ ขนาด  M

ชุดธุรกิจยอดนิยมขนาดกลาง มีขนาดพื้นที่ของร้านที่สามารถรองรับลูกค้าได้มากพอสมควร

ชุดการขายชาวดอยคอฟฟี่ ขนาด  L

ชุดธุรกิจขนาดใหญ่ มีพื้นที่เพื่อรองรับลูกค้าได้มาก รวมถึงพื้นที่อื่นๆที่สร้างความสวยงามให้แก่ร้านกาแฟของคุณได้